RPL FacePack

Лица игроков РПЛ:

 • A. Anyukov;
 • A. Sheshukov;
 • Artem Rebrov;
 • C. Strandberg;
 • Denis Glushakov;
 • Dmitry Tarasov;
 • Douglas;
 • Jan Durica;
 • Joao Carlos;
 • Laborte;
 • Manuel Fernandes;
 • Marat Izmaylov;
 • Patrick Ebert;
 • Samba;
 • Silva Ari;
 • Tasci;
 • Yanbaev;
 • Yury Gazinsky;
 • Zhano Ananidze;